صادقین وب سایت
62 بازدید
نقش: پژوهشگر
نوع : سایت
عنوان فعالیت طراحی و مدیریت سایت
زبان : اردو
این سایت دینی-مذهبی است که در خصوص معارف دینی از قبل تفسیر، اهل بیت ع، مهدویت، صحیفه سجادیه وغیره فعال می باشد فعلا مطالب به زبان اردو دارد،