نظریه سیاسی اسلام
45 بازدید
ناشر: مجمع جهانی اهل بیت علیهم اسلام
نقش: مترجم
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 2
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
کتاب مشتمل بر سیاست اسلام می باشد و به طور تحقیق مسائل را بررسی کرده است.