تحفه غدیر
45 بازدید
ناشر: عباس بک ایجنسی لکهنو
نقش: مترجم
سال نشر: 1383
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
40 حدیث در خصوص غدیر موجود ترجمه شده است