میر حامد حسین (پاسدار ولایت)
44 بازدید
ناشر: سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: جمع آوری کننده
سال نشر: 1375
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
بیشترین مطالب کتاب توسط ایشان جمع آوری شده است. که در خصوص میر حامد حسین لکهنوی صاحب عبقات الانوار نوشته شده است.