تاریخ وهابیت
44 بازدید
ناشر: مجمع جهانی اهل بیت علیهم اسلام
نقش: مترجم
شابک: 964-529-063-5
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
در خصوص وهابیت تاریخ مفصلی بیان شده است خصوصا اسناد تاریخی قدیم ذرکر شده است.